Umetnina, kot naložba, vsekakor lahko predstavlja del našega portfelja. Pomembno se je zavedati, da moramo pri izbiri umetnine paziti, da izberemo pravega avtorja, saj so avtorji, ki so v vzponu, popularnejši, bolj zanimivi in so zato njihova dela bolj prodajana. Največkrat je vrednost umetnine povezana z ugledom avtorja, lahko pa naletimo tudi na »neodkritega« talenta, kateremu bo vrednost narasla skozi čas. Izbira pravega avtorja je podobna izbiri delnice, ki jo npr. nihče ne želi, kasneje pa nam prinese velike dobičke.

Umetnine so največkrat manj likvidna naložba, pri izračunu donosa pa lahko iz zgodovinskih podatkov upoštevamo 10% letno donosnost. Pri sestavi svojega naložbenega portfelja, naj umetnine ne presegajo tretjino le tega. Seveda je vse odvisno od vrste vlagatelja in potrebne likvidnosti. V kolikor želimo doseči večje dobičke, moramo upoštevati, da se umetnina ne proda tako hitro in moramo počakati na pravega kupca.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS