V primerjavi z novonastalim podjetjem, ki želi proizvajati nek produkt, je investiranje v nepremičnino zelo enostavno, poceni in hitrejše. Seveda se bomo pri nakupu nepremičnine srečevali z vsemi birokratskimi težavami, vsekakor pa moramo biti pozorni na lokacijo nepremičnine, opremljenost okolice, infrastrukturo, standard gradnje, ceno

Pri nepremičnini moramo biti še posebej pozorni na:

pravno stanje (vpogled v zemljiško knjigo – lahko v e-zemljiško knjigo preko spleta ali na podlagi ažurnega izpiska iz zemljiške knjigo, kjer bomo pridobili podatke o vrsti nepremičnine, površini, lastništvu, solastništvu, o predhodnem pravnem prometu z nepremičnino, obremenjenosti, ..)

stvarno stanje (preverimo lokacijo, lego, infrastrukturo okolice – trgovine, šola, bolnica, …)

gradbeno tehnično stanje (kvaliteta gradnje objekta, požarna in potresna varnost, …)

Ko smo uredili pravno stanje (vpogled v zemljiško knjigo), sledi sestava prodajne pogodbe, kot osnova za prenos lastništva, v kateri je potrebno navesti čim več stvari v izogib kasnejšim nejasnostim in težavam. Brez »sodelovanja« države žal ne gre, tako da moramo urediti tudi davčne obveznosti, potrebno pa je vse skupaj overiti pri upravnem organu, da bomo lahko vpisali lastninsko pravico v zemljiško knjigo.

Investiranje v nepremičnine zahteva kar nekaj znanja, zaheva pa tudi veliko potrpljenja. Predno pa se lotimo investiranja v nepremičnine, si moramo priskrbeti čimveč pravnih dokumentov/obrazcev. Da pa ne bomo naredili kakšne napake pri ocenjevanju vrednosti nepremičnine, je najbolje povabiti k sodelovanju tudi kakšnega nepremičninskega posrednika, ki nam bo zaupal marsikateri postopek, ki bi ga morali še urediti, preden zaključimo posel z nepremičnino.

Pri poslovanje z nepremičninami potrebujemo davčnega svetovalca, odvetnika ali notarja, bančnega svetovalca, ki bo pomagal urediti hipotekarne stvari, povezane z nepremičnino.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS