Oprostite, ampak varčevanje v banki je namenjeno samo finančno nepismenim ljudem. Res je, da je banka ustanova, ki nam zagotavlja določeno stopnjo varnosti, obresti pa so tako »visoke«, da si varčevalci ne zagotavljajo niti ohranjanja kupne moči privarčevanih sredstev. Poleg tega boste na tako »dobre« obresti primorani plačevati davek, ki vam bo tisto smešno obrestovano vsoto še dodatno zmanjšal. Banka je samo ustanova, ki nam vodi račune in nam nudi posojilo (kredit naj bo namenjen samo za nakupovanje sredstev, ki nam bodo prinašala pasivne prihodke in pozitivni denarni tok). Seveda je lahko pri posojilih prisotna tudi hipoteka, ki zagotavlja določeno varnost posojilodajalcu.

Poznamo pa tudi lizing, ki nam olajša financiranje oz pridobivanje posojila, prav tako pa je lahko prisotna tudi bančna garancija.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS