Članstvo v klubu DT Group je povezano z aktivnim načrtovanjem financ, za kar se obračunava določen procent od vrednosti premoženja v naložbah. Seveda je strošek pogojen z vrednostjo premožanja, kjer se izvaja aktivno načrtovanje financ.

Minimalna vrednost premoženja, ki ga ima stranka v investicijah, znaša vsaj 100.000,00 Eur. Velikost premoženja je namreč v veliki meri pogojena z zanimivimi naložbami oz priložnostmi, kjer je potreben nekoliko večji znesek za začetek investiranja. To pa lahko vidimo tudi na priloženem portfelju naložb:

Portfelj naložb

Vsak član DT Group Cluba je deležen:
– vsake 3 mesece dobi finančno poročilo o napredku svojega premoženja za dosego njegovih ciljev, ki so opredeljeni v finančnem načrtu
– dvakrat letno razgovor o sredstvih, kjer se določa strategija naložb
– enkrat letno pregled oz obnovitev finančnega zemljevida
– vsake 3 mesece pregled denarnega toka, preko katerega stranka vodi prihodke, odhodke, sredstva in obveznosti do virov sredstev

Vsi člani kluba bodo sodelovali pri skupnih srečanjih, kjer bodo predstavljene zanimive naložbe, oblike financiranja (krediti, leasingi, modri angeli, hipoteke, …), selitev premoženja iz domačih v tuja podjetja, sodelovanje pri skupnih naložbenih projektih …

Večkrat se bomo člani izobraževali tudi preko igre Cash flow, kjer bodo dobili celotno sliko pravilnega upravljanja premoženja, predvsem pa bodo spoznali vse poti za dosego finančne svobode. Prav tako se bomo finančno izobraževali na skupnih srečanjih, ki jih bomo imeli v okviru DT Group Cluba.Postanite finančno svobodni

KONTAKTIRAJTE NAS